MILES

” De spannendste doorbraken komen niet van technologie,
maar van een veranderende kijk op wat het betekent om mens te zijn.”

Technologie krijgt een fundamentele plaats in onze samenleving. Dit kan niet zonder gevolgen blijven voor moderne tech-professionals en hun organisaties. Wij ondersteunen hun professionele en persoonlijke vorming tot geïnspireerde en verantwoordelijke dragers van technologie in deze snel transformerende maatschappij.

Mensen zoeken naar richting en verbinding in deze wereld. Het grotere verhaal van technologie ‘verder vertellen met je leven’ gaat niet vanzelf. Bewustwording over de betekenis en impact van technologie, nieuwe inzichten in de eigen rol en moderne competenties zijn nodig. Met MILES werken we aan performance en de nieuwe rol van mens en organisatie als technologie-leiders.

Aanbod

Miles biedt maatwerk voor teams. Veel teams werken in een complexe omgeving. Daarin moet je je eigen antwoorden en taken vinden. Onze programma’s zijn gericht op persoonlijke performance (personal leadership) en team performance in de transformatie van organisaties.

Daarnaast bieden we consultancy aan leidinggevenden en organisatoren.  De samenhang van technologie, mens en maatschappij heeft bij ons een sterke focus. Wij leveren veel diensten aan het hoger onderwijs.

Hoe gaan we te werk?

Met MILES hebben we de SANDWICHMETHODE ontwikkeld: een stevig omhulsel van introductie en evaluatie, met daartussen een teamprogramma, opgevuld met voedzame componenten.

Een informele gastvrije omgeving voor persoon én groep

We zoeken samen naar de echte leervragen van deelnemers

Een filosofische en reflective houding

Visie ontwikkeling en concretiseren van oplossingen

Vorming van persoonlijke identiteit en oefenen in lange termijnvisie

We dagen mensen uit tot creativiteit in de situatie

Verkenning van opties tot acties

Voorbeelden van ons werk

Intercultural leadership development (2014-2018)

Een programma voor Chinese en Europese PhD’s in het kader van de Sino-Dutch Electrical Engineering Summerschool

Fit for the next decade (2017)

Bijdrage aan de strategie-ontwikkeling van de TU Delft 2018-2024

Recomposing a career (2017-2018)

Een programma voor senior stafleden op een kruispunt in hun loopbaan

Stiltecentrum TU Delft (2017)

Bijdrage aan de conceptontwikkeling

Maak je bestuursjaar vruchtbaar (2012-2018)

Een programma om doelgericht en als een team te leren werken, voor besturen van studie- en studentenverenigingen van de TU-Delft en de Haagse Hogeschool

Van je studententijd een succes maken (2015-2018)

Een programma in het kader van het Bindend Studie Advies, voor bachelor studenten van de studierichtingen technische natuurkunde en werktuigbouwkunde.

Vanaf 2016: Training voor studenten en docenten samen die medezeggenschap aan de faculteit willen waarmaken

Studenten in OC's (opleidingscommissies) moeten leren samenwerken met elkaar en met de faculteit. Wat zijn je rechten, waar kun je aan bijdragen? Miles heeft deze training vanaf 2016 opgezet. De training omvat informatie over het medezeggenschapsreglement en de rechten en plichten, het maken van concrete afspraken over acties en prioriteiten. Duur: ca. 3,5 uur.

Vanaf 2018: Verlies verwerken 

Voor mensen die in het onderwijs werken en moeten omgaan met een verlies in de naaste (privé of werk) omgeving. Hoe en wanneer pak je de draad weer op, wie vertel je wat en welke emoties spelen er eigenlijk...

Wij werken op locatie maar we kunnen ook ontvangen in ons prachtige grachtenpand in Delft, waar wij het huis delen met met inspirators op allerlei gebieden, in kunst en media, design en communicatie.

Neem contact met ons op voor een verkennend gesprek.

Filosofie

Jij doorziet hoe technologie een steeds meer omvattende en fundamentele plaats inneemt in onze samenleving. Dit kan niet zonder gevolgen blijven voor jou of jouw organisatie.

De snel transformerende samenleving heeft nu mensen nodig die kritische, creative en verbindende alternatieven scheppen. Mensen die, als tech-professional én deelnemer aan de maatschappij, betekenisdragers van het uitdijende technologische verhaal in onze cultuur willen en durven worden.

En dat gaat niet vanzelf.

 

Met onze ervaring en kennis op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, het menselijk streven en van samenwerking, wordt jouw plaats in de wereld verstevigd.

Zo je fundament ontwikkelen en verbinden aan werk en rol maakt jou en je collega’s betrouwbaar en robuust, geeft denkkracht, openheid en oog voor anderen. Je groeit, -met elkaar-, in kwaliteit, leiderschap en performance.

Nu weet je waar je voor leeft en werkt.

 

 

Wij zijn ervan overtuigd dat in de mens reeds aanwezig is wat hij of zij verlangt. Wij zien ons als partner in het zoeken en vinden van jouw nieuwe wegen. Wij geven aandacht aan de groei en ontwikkeling die jou of jouw mensen voor ogen staan. Jij bent onderwerp én instrument van je eigen Miles-programma.

Voor de tech-cultuurdrager van morgen die betekenis en richting weet te geven aan de transformerende relatie tussen mens en technologie is vrijblijvendheid geen issue.

De wereld zal jou willen volgen. Bereid je daar op voor.

 

We schetsen met jou of met je team de betekenis en handelingsperspectieven van rol of werk. Daarvoor is het nodig die in een breder kader te plaatsen. Wij kunnen dat door onze kennis van de ideële wortels van onze cultuur, van de ideeëngeschiedenis en zingevingstradities. Technologie komt daaruit voort! We werken al decennia met vormgevers en technologen en begrijpen hun mind-set.

Jij doorziet hoe technologie een steeds meer omvattende en fundamentele plaats inneemt in onze samenleving.

Dit kan niet zonder gevolgen blijven voor jou of jouw organisatie. De snel transformerende samenleving heeft nu mensen nodig die kritische, creative en verbindende alternatieven scheppen. Mensen die, als tech-professional én deelnemer aan de maatschappij, zo betekenisdragers van het uitdijende technologische verhaal in onze cultuur willen en durven worden.

En dat gaat niet vanzelf.

Met onze ervaring en kennis op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, het menselijk streven en van samenwerking, wordt jouw plaats in de wereld verstevigd.

Zo je fundament ontwikkelen en verbinden aan werk en rol maakt betrouwbaar en robuust, geeft denkkracht, openheid en oog voor anderen. Je groeit, -met elkaar-, in kwaliteit, leiderschap en performance.

Nu weet je waar je voor leeft en werkt.

In de mens is reeds aanwezig wat hij of zij verlangt. Wij zien ons als partner in het zoeken en vinden van jouw nieuwe wegen. Wij geven aandacht aan de groei en ontwikkeling die jou of jouw mensen voor ogen staan. Jij bent onderwerp én instrument van je eigen Miles-programma.

Voor de tech-cultuurdrager van morgen die betekenis en richting weet te geven aan de transformerende relatie tussen mens en technologie, is vrijblijvendheid geen issue.

De wereld zal jou willen volgen. Bereid je daar op voor.

We schetsen met jou, met je team, de betekenis, zin en handelingsperspectieven van rol of werk. Daarvoor is het nodig die in een breder kader te plaatsen. Wij kunnen dat door onze kennis van de ideële wortels van onze cultuur, van de ideeëngeschiedenis en zingevingstradities. Technologie komt daaruit voort! We werken al decennia met vormgevers en technologen en begrijpen hun mind-set.

Team

Jeroen van Lawick

Na ‘Delft’ werkte ik als ingenieur geruime tijd in business development en innovatie (ICI, Cosun, Unilever). Daarin intrigeerde mij het menselijk en zingevende perspectief. Dat doet er eenvoudigweg toe in onze omgang met deze technologische wereld. Als procesbegeleider (Theory U, MIT) en geestelijk begeleider (Titus Brandsma Instituut) richt ik mij nu op persoonlijk leiderschap en organisatie-ontwikkeling. Aan het TBI onderzoek ik wat spiritualiteit ons te zeggen heeft in leiderschap of technologie. Mijn weg betreft ons werk te ontdekken als vindplaats van inspiratie en verbondenheid, van richting en engagement.

Ton Meijknecht

Ik ben opgeleid in humanities (PhD middeleeuwse geschiedenis en master Oude Testament) en werk al decennia lang in de wereld van de technologie (TU Delft en HHS). Deze dubbele achtergrond levert me een bijzonder inzicht op in de beleving van ingenieurs en in de culturele context van hun beroep. In onze tijd waarin technologie steeds dieper doordringt in ons leven en ons lichaam kun je als ingenieur niet meer afstandelijk naar je product kijken. Mijn conclusie: Een ingenieur wordt pas ingenieur als hij zich innerlijk verbindt aan zijn ontwerp.

Renske Oldenboom

Mij intrigeert de uitdaging waar een team van probleemoplossers voor staat. Ik geniet als een team wil groeien naar flow, een excellente prestatie. Niet bang is om zichzelf bloot te geven.
Een gezamenlijk doel bewust worden en dat organiseren en waarmaken, gebruik makend van ieders inzet en talenten. Het hogere doel ontdekken.
Zelf functioneer ik –met veel inzet- al jaren in een team dat mij helpt te groeien naar steeds betere performance, nieuwe vergezichten, integriteit. Dat gun ik anderen ook. Op een integere manier professional zijn en bijdragen, de ruimte krijgen. Door de weerstand heen iets nieuws neerzetten. Dat vat mijn eigen biografie samen.

Hans van Drongelen

Met mijn studie theologie aan de Vrije Universiteit ben ik een avontuur begonnen dat vandaag de dag uitdagender is dan ooit. Ik voel me sterk betrokken bij wat creatieve mensen in de samenleving als verandering weten aan te brengen. Als teamlid van MoTiv/Miles ondersteun ik teams die het werk als een gezamenlijk proces zien en niet terugschrikken voor grensverleggende ontwikkelingen. Juist dan moet je van elkaar opaan kunnen en de optelsom van leiderschaps-kwaliteiten met elkaar kunnen maken. Ik laat me daarbij ook graag inspireren door wat er in beeldende kunst, film en literatuur aan expressie van deze tijd wordt bijgedragen.